2009-12 Bus på gården

Bus ute på gården.

Fia håller sig lite för sig själv med sin stora mage.