2009-11-09

Första promenaden på strandängarna i höst.