2008-11-25

2008-11-25

Första snön på Eklund. Fixa var mycket konfunderad till en början..